Från råmaterial till färdig produkt


Teknisk Specifikation
Modell CM370S
Kap Kapacitet   90° 60° 45°
(mm)   280 245 150
    260x260 240x240 150x150
    370x200 240x240 150x150
   Notom AB, Kalkbruksvägen 13, 610 71 Vagnhärad - Tfn: 0156 - 184 40 - Fax : 0156 - 265 10       info@notom.se