Från råmaterial till färdig produkt

   En DURMA CNC-HAP 30160 servar behovet av kantpressade detaljer. Kapaciteten är 3 meter 160 ton. Har kunden behov av specialverktyg kan vi snabbt läsa detta.

   Notom AB, Kalkbruksvägen 13, 610 71 Vagnhärad - Tfn: 0156 - 184 40 - Fax : 0156 - 265 10       info@notom.se